Cara Menjual Getah: Panduan untuk pekebun Kecil

Isi Kandungan

1. Panduan Pemasaran Getah untuk Pekebun Kecil

Sektor getah memegang peranan yang penting dalam ekonomi Malaysia sejak zaman kemerdekaan. Pada tahun 1960, sektor pertanian, terutamanya dalam pengeluaran getah asli, menyumbang hampir 38.3 peratus kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK). 

Sejak itu, sektor komoditi utama Malaysia telah memberikan impak signifikan kepada pencapaian ekonomi negara, menyokong pendapatan eksport, GDP, serta mencipta peluang pekerjaan terutama di kawasan luar bandar.

Namun sejak beberapa tahun ini, pekebun kecil menghadapi masalah dalam memasarkan getah mereka. Masalah-masalah tersebut termasuklah:

 • Kualiti tanaman getah yang kurang memuaskan.
 • Produktiviti yang rendah dalam pengeluaran getah.
 • Ketidakstabilan harga getah
 • Risiko bencana alam yang mengganggu aktiviti penanaman dan pengeluaran getah.
Ikuti artikel ini untuk mengetahui panduan pemasaran getah yang betul. Dengan pengetahuan yang tepat, pekebun kecil dapat memaksimakan potensi ekonomi mereka.

2. Menentukan Harga Jualan yang Wajar

Harga getah adalah tetap. Namun, pekebun kecil boleh menetapkan harga berdasarkan kualiti getah tersebut.

Umum mengetahui harga getah terkini di Malaysia tidak terlalu tinggi dan ini adalah antara faktor yang mengurangkan motivasi pekebun kecil untuk tetap menoreh getah atau melanjutkan penanaman. Tetapi tahukah anda, bantuan RISDA melalui Pembangunan Usahawan, satu rumah pekebun kecil boleh menjana pendapatan sehingga RM4,500 sebulan.

Pembangunan Usahawan membantu pekebun kecil mendapatkan pendapatan tambahan dari pelbagai industri seperti perkhidmatan, makanan, pembuatan dan pertanian.

3. Mencari Pembeli untuk Getah

Bagi pekebun kecil yang didaftarkan di bawah RISDA, mereka diberikan kursus dan latihan yang berkaitan dengan industri getah. Peserta juga mendapatkan 2 bulan bimbingan, termasuk aspek teori dan praktikal, di Pusat Latihan RISDA. (Sumber: https://www.risda.gov.my/my/soalan-lazim)

Program-program RISDA ini boleh ditemui maklumatnya melalui laman web RISDA, Facebook RISDA, dan saluran YouTube RISDA TV. Selain itu, RISDA juga menganjurkan Hari Terbuka Keluarga RISDA sebagai salah satu kaedah untuk menyampaikan maklumat kepada pekebun kecil.

Kesemua kursus untuk pekebun kecil ini adalah percuma. Anda boleh semak senarai kursus tersebut di takwim RISDA di sini.

Antara intipati kursus yang memfokuskan pekebun kecil getah adalah
 • Kursus pengurusan kebun getah muda
 • Kursus pengurusan kebun getah matang skrap atau keping

Adakah sukar untuk mencari pembeli getah?

Jawapannya bergantung kepada cara pekebun kecil menjual getah mereka. Getah boleh dijual melalui:
  1. Lembaga Getah Malaysia: Lembaga Getah Malaysia mempunyai senarai pembeli getah yang berlesen dengan Lembaga Getah Malaysia. 
  2. Menghadiri Pameran dan Pameran Pertanian: Pameran pertanian atau pameran komoditi adalah tempat yang baik untuk menjalinkan hubungan dengan pembeli potensial. Pekebun kecil dapat mempamerkan produk getah mereka dan bertemu dengan wakil-wakil industri.
  3. Menggunakan Platform Dalam Talian: Di era digital ini, terdapat platform dalam talian seperti laman web atau aplikasi yang menghubungkan pembeli dan penjual getah. Pekebun kecil boleh menggunakan platform ini untuk mencari pembeli dalam dan luar negara.

4. Mempersiapkan Getah untuk Dijual

Membersihkan Getah dengan Teliti: Langkah pertama yang penting adalah membersihkan getah dengan teliti. Ini melibatkan penghapusan sebarang kotoran, debu, atau bahan asing yang mungkin melekat pada getah. 

Proses Penghasilan Getah Berkualiti Tinggi: Pekebun kecil perlu memahami teknik-teknik penting dalam menghasilkan getah berkualiti tinggi. Dari penanaman yang betul, alatan yang tepat dan juga penggunaan bhajan yang berkualiti. 

Saranan untuk Meningkatkan Kualiti Getah: Pekebun kecil getah yang mempunyai masalah untuk menghasilkan getah yang berkualiti boleh memohon bantuan baja getah premium dan mempelajari cara penorehan yang betul untuk mendapatkan getah yang lebih berkualiti.

5. Sokongan Agensi Kerajaan untuk Meningkatkan Pendapatan Pekebun Kecil Getah

Pekebun kecil yang menjalankan perniagaan getah sering menghadapi pelbagai cabaran dalam usaha mereka untuk meningkatkan pendapatan dan menjual hasil kebun dengan lebih berkesan. Oleh itu, agensi kerajaan seperti RISDA menyediakan beberapa jenis bantuan untuk membantu pekebun kecil mencapai matlamat mereka

Mengapakah RISDA Memperkenalkan 5 Program dan Bantuan Ini?

RISDA mempunyai misi untuk membentuk masyarakat pekebun kecil yang progresif dan sejahtera melalui aktiviti perladangan dan komersial. Mereka telah menetapkan sasaran untuk tahun 2025, iaitu untuk membantu pekebun kecil mencapai pendapatan sehingga RM4,500 sebulan. Ini bermakna, pekebun kecil tidak hanya bergantung pada hasil getah, tetapi juga boleh meneroka pendapatan daripada pelbagai sumber lain.

5 Jenis Bantuan RISDA Khas untuk Pekebun Kecil

Bantuan Tanam Semula: Program ini bertujuan untuk mendorong pekebun kecil untuk menanggung sebahagian kos tanam semula getah . Pekebun yang layak akan menerima dana sehingga RM14,995 sehektar, dengan jumlah bantuan berbeza mengikut lokasi di Semenanjung Malaysia, Sabah, dan Sarawak.

Pembangunan Usahawan: Program ini menyasarkan peningkatan pendapatan kolektif pekebun kecil hingga RM4,500. Ia merangkumi pelbagai aspek seperti pembangunan perniagaan, persijilan, pengiklanan, dan perkhidmatan pelanggan.

Program Agromakanan: Program ini memberikan sokongan kepada pekebun kecil dalam pelbagai sektor pertanian selain daripada getah. Ia termasuk tanaman jangka pendek, ternakan, dan pemasaran.

Program Getah Matang: Ini merangkumi program-program yang membantu pekebun kecil meningkatkan produktiviti getah mereka. Program Peningkatan Produktiviti Getah (PPG), Skim Insentif Produktiviti Getah (SIPG), Skim Insentif Lateks (SIL), dan Kemudahan Infrastruktur Pemasaran (KIP) adalah sebahagian daripadanya.

Bantuan Baja Premium: Pekebun kecil yang terlibat dalam Program Tanam Semula, SIPG, dan PPG layak menerima baja premium dari RISDA. Baja ini telah diuji dan disahkan berkualiti untuk tanaman getah.

Bantuan Musim Tengkujuh

Selain daripada lima bantuan di atas, RISDA juga memberikan Bantuan Musim Tengkujuh kepada pekebun kecil yang terkesan oleh musim tengkujuh. Bantuan ini membantu mereka mengatasi kesan musim tengkujuh terhadap pendapatan mereka dan membaikpulih kebun getah.

Dalam mengakhiri artikel ini, dapat disimpulkan bahawa menjual getah adalah proses yang memerlukan strategi yang bijak dan pengetahuan yang tepat. Pekebun kecil perlu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi harga getah, mencari pembeli yang sesuai, dan memastikan kualiti getah yang tinggi. 

Agensi kerajaan seperti RISDA juga menyediakan sokongan penting untuk membantu pekebun kecil mencapai matlamat mereka dalam industri getah. Dengan pengetahuan dan sokongan yang mencukupi, pekebun kecil dapat mencapai kejayaan dalam menjual getah mereka.
Top