Program Tanam Semula Getah (TSG)

Isi Kandungan

Semasa

Program bantuan Tanam Semula pokok getah tua yang tidak ekonomik dengan pokok getah baharu dari klon berpenghasilan tinggi. Bantuan disalurkan secara lima ansuran.

 

Berturut

Bayaran ansuran kedua hingga kelima program Tanam Semula

Semasa

  1. Warganegara Malaysia 
  2. Mempunyai tanah milikan yang sah keluasan minimum 0.1 hektar dan keluasan maksimum 40.0 hektar
  3.  Pemilik yang tidak mempunyai milikan yang sah perlu mendapatkan pengesahan agensi pelaksana @ pihak berkuasa tempatan

 

Berturut

  1. Selesai bayaran sepenuhnya ansuran sebelumnya
  2. Kebun getah diselenggara serta melaksanakan amalan pertanian baik (GAP)
  3. Sekurang-kurangnya 85% pokok hidup subur daripada jumlah pokok yang ditanam

Semenanjung Malaysia – RM 13,710 / hektar
Sabah – RM 14,955 / hektar
Sarawak – RM 14,805 / hektar

Permohonan boleh dibuat di pejabat RISDA Stesen, Daerah/Jajahan/Bahagian, Negeri yang berhampiran.

BilTajukMuat Turun
1BORANG TS11 – Permohonan Bantuan Tanam SemulaPDF
2BORANG TS14B – 1 – Pemberitahuan Tanah Siap Disediakan Untuk Pemeriksaan KebunPDF
3BORANG TS14B – 2 – Pemberitahuan Tanah Siap Bayaran Ansuran PertamaPDF
4BORANG TS15 – Penyemakan Keterangan Geran TanahPDF
5BORANG TS15A – Penyemakan Pemilikan TanahPDF
6BORANG TS16 – Pemberitahuan Penolakan Permohonan TSPDF
7BORANG TS17 – Penyemakan Aktiviti TS (Faharasat Lot)PDF
8BORANG TS18 – Laporan Lawatan Pemeriksaan Kelulusan/Penolakan Permohonan TSPDF
9BORANG TS18A – Laporan Pemeriksaan Bayaran Bantuan TSPDF
10BORAN TS18E – Laporan Pemeriksaan Pengesahan Kebun Bagi Lawatan Pemeriksaan Pendahuluan/ Bantuan Pertama/ Berturut Permohonan: LDP 01PDF
11BORAN TS18E – Laporan Pemeriksaan Pengesahan Kebun Bagi Bantuan Pertama/ Berturut Permohonan: LDP 01PDF
12BORANG TS18F – Pengedaran Dokumen Permohonan Bantuan TSPDF
13BORANG TS20 – Surat Wakil KuasaPDF
14BORANG TS20A – Pengakuan Kematian & Waris-warisnyaPDF
15BORANG TS20B – Surat Sumpah oleh Pihak yang Berkongsi/ Waris/ Pemegang AmanahPDF
16BORANG TS20E – Perakuan Pemilikan Tanah (Baru)PDF
17BORANG TS21 – Surat Melepaskan TanggunganPDF
18BORANG TS22 – Surat Kebenaran Permohonan Bantuan Tanam SemulaPDF
19BORANG TS25 – Semakan Penyata dan Potongan di dalam Fund APDF
20BORANG TS25A – Pemberitahuan Jumlah Potongan Kumpulan Wang ’A’PDF
21BORANG TS27 – Borang Kelulusan Bantuan TSPDF
22BORANG TS30 – Pemberitahuan Bantuan DitahanPDF
23BORANG TS32 – Pengesahan Bantuan Tanam SemulaPDF

Bahagian Tanam Semula & Perladangan

Top