Permohonan Pengecualian Bayaran Ses Getah

Isi Kandungan

Apakah Pengecualian Bayaran Ses Getah

Pengecualian Bayaran Ses Getah adalah pengecualian yang diberikan kepada individu atau syarikat untuk tidak membayar yuran yang dikenakan untuk menggunakan getah. Ini biasanya diberikan dalam situasi khusus seperti kesulitan kewangan atau krisis ekonomi. 

Bagaimanakah Pengecualian Bayaran Ses Getah Boleh Membantu Anda?

Pengecualian Bayaran Ses Getah (Tanam Semula) oleh Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) pada kadar RM0.10/kg getah kepada semua syarikat yang layak memohon seperti berikut : 

  • Pengecualian bayaran ses tanam semula ke atas getah yang diimport atau getah dari Sabah dan Sarawak bagi jualan/kegunaan tempatan. 
  • Pengecualian bayaran ses tanam semula ke atas getah yang diimport atau getah dari Sabah dan Sarawak bagi tujuan pengeksportan. 
  • Pengecualian bayaran ses tanam semula untuk pengeksportan getah kepada kilang pembuatan produk getah. 

Syarat Program Bantuan

  • Pengecualian bayaran ses tanam semula ke atas getah yang diimport atau getah dari Sabah dan Sarawak bagi jualan/kegunaan tempatan. 
  • Pengecualian bayaran ses tanam semula ke atas getah yang diimport atau getah dari Sabah dan Sarawak bagi tujuan pengeksportan. 
  • Pengecualian bayaran ses tanam semula untuk pengeksportan getah kepada kilang pembuatan produk getah. 

Pemohon hendaklah mengemukakan butir-butir yang benar dan lengkap serta sedar bahawa boleh didakwa di bawah mana-mana akta dan/atau peraturan yang berkuatkuasa sekiranya sengaja memberikan keterangan yang tidak betul. 

Kadar Bantuan Pengecualian Bayaran Ses Getah

Pengecualian bayaran ses tanam semula pada kadar RM0.10/kg getah 

Kaedah Permohonan

Permohonan pengecualian hendaklah menggunakan borang berikut : 

  • Borang RISDA-KS1 bagi getah asli tempatan/getah sebatian. 
  • Borang RISDA-KS2 bagi getah import untuk jualan eksport. 

Senarai Borang Berkaitan

TAJUKMUAT TURUN
Borang KS1 : Permohonan Pengecualian Ses Tanam Semula Getah Asli Tempatan / Getah Sebatian / Getah importLihat
Borang-KS1 (Lampiran 1) : Maklumat Senarai Getah Yang DibeliLihat
Borang-KS1 (Lampiran 2) : Maklumat Getah Yang DieksportLihat
Borang-KS2 : Permohonan Pengecualian Ses Untuk Getah Import Atau Dari Sabah / SarawakLihat
Borang-KS3 (Laporan) : Laporan Pengecualian SesLihat

Rujukan Lanjut / Bahagian Berkaitan

Unit Pungutan Ses, Bahagian Produktiviti dan Pemasaran

Top