Bimbingan dan Latihan GAP

Isi Kandungan

Amalan Pertanian Baik (GAP) merupakan merupakan faktor terpenting bagi memastikan tanaman getah mencapai tempoh keremajaan dan menghasilkan produktiviti seperti yang ditetapkan. Pelaksanaan dan pengamalan GAP yang betul dan mengikut norma-norma yang sesuai serta teknologi-terknologi yang disyorkan perlu diterapkan kepada semua pekebun kecil yang terlibat dalam Program Tanam Semula. Sehubungan itu, lima (5) GAP perlu dimantapkan dan diberi penekanan untuk disampaikan dan diamalkan oleh pegawai dilapangan dan pekebun kecil iaitu: 

  • GAP 1: Penanaman dan penyelenggaraan 
  • GAP 2: Pembajaan 
  • GAP 3: Penggunaan Bahan Rangsangan Lateks 
  • GAP 4: Penorehan 
  • GAP 5: Pemasaran Hasil 

Syarat Program Bantuan

Semua Pekebun Kecil yang terlibat dengan Program Tanam Semula RISDA 

Kadar Bantuan

Memberi bimbingan dan latihan secara individu kepada semua pekebun kecil dalam bantuan Tanam Semula dan penerima Skim Getah Matang (SGM) yang memiliki kebun berhasil. 

Kaedah Permohonan

Apabila kebun diluluskan bantuan Tanam Semula, Pekebun Kecil akan dipantau melalui amalan GAP. 

Senarai Borang Berkaitan

Borang pemantauan bagi Getah Muda

BilTajukMuat Turun
1PGM 01PDF
2PGM 02PDF
3PGM 03PDF
4PGM 04PDF
5PGM 05PDF
6PGM 06PDF

Borang pemantauan bagi Getah Matang

BilTajukMuat Turun
1PGMTPDF

Rujukan Lanjut

Bahagian Pengembangan dan Pemindahan Teknologi (BPPT): 03-4256 4022 (Sambungan : 207) 

Top