Bantuan Musim Tengkujuh

Apakah Bantuan Musim Tengkujuh?

Musim tengkujuh di Malaysia biasanya bermula pada hujung bulan Oktober dan berlarutan sehingga Disember. Kebanyakan negeri di utara dan pantai timur Malaysia mengalami hujan atau ribut berterusan sehingga mengakibatkan banjir setiap tahun. Negeri-negeri lain pula biasanya mengalami hujan atau ribut pada skala yang lebih kecil pada waktu yang sama.

Secara am, pengeluaran hasil getah berkurangan ketika hujan dan aktiviti penorehan juga sukar dilakukan. Bantuan Musim Tengkujuh atau singkatannya, BMT ialah bantuan tahunan yang dikeluarkan oleh RISDA bagi membantu pekebun kecil dan penoreh getah yang terjejas pendapatannya sepanjang tempoh ini.

Bagaimanakah Bantuan Musim Tengkujuh Boleh Membantu Anda?

Dua manfaat utama yang anda perolehi daripada BMT ialah;

Pendapatan Berterusan

Sebahagian besar pemilik atau pengusaha getah terutama pekebun kecil bergantung kepada pengeluaran hasil getah sebagai sumber pendapatan utama. Ini termasuk penoreh getah yang biasanya diupah oleh pemilik atau pengusaha getah. BMT membantu memastikan sumber pendapatan dua kumpulan individu ini berterusan walaupun mereka tidak dapat melakukan penorehan akibat hujan atau banjir.

Wang atau Modal Operasi Tambahan

Bagi pemilik atau pengusaha getah yang memiliki sumber pendapatan lain, BMT boleh berfungsi sebagai wang atau modal operasi tambahan. Ini membantu meringankan beban pekebun kecil apabila melaksanakan usaha membaikpulih atau membersihkan kebun getah mereka selepas musim tengkujuh terutama bagi kebun-kebun yang dilanda banjir.

Kaedah Pelaksanaan BMT 2023

Memandangkan jumlah penerima dan kadar bayaran Bantuan Musim Tengkujuh berbeza setiap tahun, kaedah pelaksanaannya juga berbeza serta sering dikemaskini supaya mampu memenuhi keperluan para penerima dari semasa ke semasa.

Kaedah pelaksanaan Bantuan Musim Tengkujuh bagi tahun 2023

 1. Penerima adalah Pekebun Kecil (Pemilik Pengusaha) dan Penoreh Bukan Pemilik yang memiliki atau menoreh di tanah berkeluasan 2.5 hektar ke bawah
 2. Bayaran bantuan adalah sebanyak RM800 seorang dan dilaksanakan secara ansuran sebanyak empat kali (RM200 x 4 bulan) pada bulan November dan Disember 2023, Januari dan Februari 2024.
 3. Hanya seorang penerima sahaja yang layak menerima BMT untuk satu lot tanah sama ada Pekebun Kecil (Pemilik Pengusaha) atau Penoreh Bukan Pemilik tanpa mengira bilangan ahli kongsi
 4. Penerima hanya layak menerima bantuan ini sekali sahaja bagi setiap sesi

Syarat Kelayakan

Syarat kelayakan untuk Bantuan Musim Tengkujuh bagi tahun 2023 dipecahkan kepada dua kategori utama; Syarat Kelayakan Am, Syarat Kelayakan Pekebun Kecil (Pemilik Pengusaha) dan Syarat Kelayakan Penoreh Bukan Pemilik.

Syarat Kelayakan Am

1. Warganegara Malaysia

Anda perlu mempunyai kad pengenalan yang sah atau mana-mana dokumen pengesahan warganegara yang diiktiraf seperti sijil lahir, kad pesara, kad pengenalan tentera, dan sebagainya.

2. Berdaftar dengan RISDA

Anda berdaftar dengan RISDA. Anda dikira berdaftar dengan RISDA sekiranya anda tergolong dalam salah satu kategori di bawah;

Permohonan Bantuan Musim Tengkujuh Risda 2023

Syarat Kelayakan Pekebun Kecil (Pemilik Pengusaha)

1. Merupakan Pekebun Kecil Pemilik Pengusaha

Anda berdaftar dengan RISDA. Anda dikira berdaftar dengan RISDA sekiranya anda tergolong dalam salah satu kategori di bawah;

2. Memiliki Jumlah Tanah Agregat Berkeluasan 0.1 hingga 2.5 Hektar:

Tanah yang dimiliki oleh anda hendaklah mempunyai jumlah keseluruhan berkeluasan 0.1 hingga 2.5 hektar dalam lot yang sama.

3. Pemilik Tanah yang Sah

Anda ialah pemilik tanah yang sah. Pemilik tanah yang sah ialah tuan punya atau Pemegang Amanah seperti dinyatakan dalam geran tanah atau pentadbir dalam Surat Kuasa Mentadbir (Letter of Admission). Surat Kuasa Mentadbir ini perlu diluluskan oleh pejabat tanah atau mahkamah yang berkenaan.

Bagi waris yang belum menukar hakmilik tanah daripada pemilik asal yang telah meninggal dunia, anda perlu mengemukakan Borang TS20(A) [Borang Pengakuan Kematian dan Waris-Warisnya], Borang TS20(B) [Surat Sumpah oleh Pihak yang Berkongsi/Waris-Waris/Pemegang Amanah] dan melampirkan salinan sijil si mati sebagai pengesahan ketika membuat permohonan.

Syarat Kelayakan Penoreh Bukan Pemilik

  1. Menoreh Di Lot Berkeluasan 0.1 hingga 2.5 Hektar: Anda menoreh getah sebagai pekerjaan utama di kebun pekebun kecil berkeluasan 0.1 hingga 2.5 hektar dan tidak memiliki tanah bertanaman getah.
  2. Mempunyai Pengesahan Pemilik Tanah: Anda mempunyai dokumen pengesahan sah yang menyatakan anda bekerja di lot yang dipohon daripada pemilik tanah.
  3. Kad Permit Autoriti Getah (PAT-G) atau Slip Pengaktifan PAT-G yang Masih Sah ketika permohonan dibuat: Anda memiliki Kad PAT-G yang sah. Kad ini merupakan kad yang menyatakan anda mempunyai lesen untuk melakukan sebarang transaksi getah sama ada menjual atau mengusahakannya. 
  4. Kad PAT-G turut menyimpan dan mengesahkan rekod anda dengan Lembaga Getah Malaysia (LGM) dan membolehkan anda memohon sebarang inisiatif di bawah LGM atau RISDA termasuk BMT. Ini ialah kriteria wajib bagi pemohon di bawah Jabatan Pertanian Sarawak (JPS).

Langkah Permohonan

Memandangkan jumlah penerima dan kadar bayaran Bantuan Musim Tengkujuh berbeza setiap tahun, kaedah pelaksanaannya juga berbeza serta sering dikemaskini supaya mampu memenuhi keperluan para penerima dari semasa ke semasa.

Kaedah pelaksanaan Bantuan Musim Tengkujuh bagi tahun 2023

Segala permohonan boleh dibuat secara atas talian di laman web rasmi Pekebun Kecil RISDA untuk pekebun kecil dan penoreh getah.
Untuk permohonan BMT secara fizikal:
 • Pekebun Kecil boleh memohon di mana-mana Pusat Tanggungjawab RISDA yang berhampiran.
 • Penoreh Getah hanya boleh memohon di Pusat Tanggungjawab di mana kebun yang ditoreh itu berada.
Langkah Permohonan Bantuan Musim Tengkujuh Risda 2023
Jika anda pernah membuat permohonan BMT pada tahun sebelumnya, anda juga boleh mengemaskini permohonan BMT 2023 anda di laman web yang sama. Sebarang maklumat lanjut dan pengumuman terkini boleh didapati di portal rasmi Pekebun Kecil Makmur.
Jika anda pernah membuat permohonan BMT pada tahun sebelumnya, anda juga boleh mengemaskini permohonan BMT 2023 anda di laman web yang sama. Untuk menyemak status permohonan BMT anda, anda boleh melayari laman Semakan Status BMT atau Portal Pekebun Kecil RISDA. Sebarang maklumat lanjut dan pengumuman terkini boleh didapati di Portal Pekebun Kecil RISDA.

Tarikh-Tarikh Penting

Sekiranya anda berminat untuk memohon Bantuan Musim Tengkujuh bagi tahun 2022, berikut merupakan tarikh-tarikh penting yang perlu anda tepati;

Tarikh pembuka Permohonan bantuan musim tengkujuh Risda 2023
Anda juga boleh muat turun FAQ Bantuan Musim Tengkujuh 2023 di sini.
Top