Bantuan Rasmi Suara Risda

Senarai Bantuan RISDA

Senarai bantuan daripada RISDA untuk pengusaha getah.

Ikon pokok getah sebagai simbol penanaman pokok getah.

Bantuan
Tanam Semula
untuk Pekebun Kecil

Bantuan pekebun kecil getah ini memfokuskan pekebun kecil yang berminat untuk melakukan penanaman semula. Bantuan diberikan ialah dalam bentuk dana yang dibayar secara ansuran. Jumlah dana ialah berdasarkan keluasan dan lokasi kebun.

Ikon hasil tuaian sebagai simbol pendapatan pertanian.

Bantuan
Musim Tengkujuh
untuk Pekebun Kecil

Bantuan pekebun kecil getah ini memfokuskan pemberian bantuan kepada individu yang terjejas pendapatannya berikutan musim tengkujuh. Bantuan diberikan ialah dalam bentuk dana yang diberikan secara ansuran. Jumlah dana adalah tetap dan hanya diberi untuk seorang penerima sahaja.

Senarai Insentif RISDA

Senarai insentif daripada RISDA untuk pengusaha getah.

Ikon pekebun kecil sedang menoreh getah.

Program Tanam Semula dan Perladangan

Insentif yang dirangka bertujuan untuk menggalakkan proses penanaman semula getah dengan benih lebih baik bagi meneruskan kelangsungan industri.

Program Pembangunan Keusahawanan

Insentif yang dirangka bertujuan untuk membantu meningkatkan purata pendapatan isi rumah pekebun kecil melalui penceburan dalam bidang keusahawanan.

Program Pengembangan dan Pemindahan Teknologi

Insentif yang dirangka bertujuan untuk memudahkan pekebun kecil mendapat akses kepada bahan kajian dan teknologi terkini dalam industri.

Program Bekalan
Input Pertanian

Insentif yang dirangka bertujuan untuk memudahkan pekebun kecil menambahkan hasil getah melalui pembekalan dan penghantaran baja berkualiti tinggi.

Program Produktiviti
dan Pemasaran

Insentif yang dirangka bertujuan untuk membantu meningkatkan purata pendapatan pekebun kecil melalui pemerkasaan infrastruktur pemasaran dan produktiviti pengeluaran getah.

Program Khas
Agromakanan

Insentif yang dirangka bertujuan untuk membantu meningkatkan taraf hidup peserta serta memperkasakan ekonomi luar bandar melalui Program Khas Khas Agromakanan.

Top